Yrkesutbildning inom järnväg till Luleå

Vuxenutbildningen i Luleå kommer axla rollen som utbildare inom järnväg i den norra regionen.

I mitten av juni går Vuxenutbildningen i Luleå in med en ansökan om att få köra i gång tre helt nya yrkesutbildningar inom järnvägsområdet. Trafikverket Norr är initiativtagare av att skapa järnvägsutbildningar i norra Sverige, medan Vuxenutbildningen går in som anordnare. Planen är att utbildningarna ska starta under hösten 2023.

Trafikverket Norr gör stora satsningar på infrastruktur och är därför mån om att få en bättre fördelning av järnvägsutbildningar i landet. Järnvägen är och blir en viktig pusselbit för att de gröna industrietableringarna ska kunna bli av och då behövs utbildad järnvägspersonal. Trafikverksskolan i Ängelholm, som är en resultatenhet inom Trafikverket, har under lång tid utbildat inom järnväg. Men denna gång har Trafikverket Nord valt att samarbeta med Vuxenutbildningen i Luleå som kommer axla rollen som utbildare i den norra regionen.

– Branschen har svårt att hitta utbildade järnvägstekniker så dessa utbildningar skulle göra mycket för alla nysatsningar som är på gång, men så klart även för det pågående underhållsarbetet som ständigt pågår. Det är många företag som är beroende av en fungerande järnväg, säger Fredrik Rosendahl på Trafikverket Norr.

Luleå tekniska universitet är också delaktig i planerna. De kommer ingå i kommande ledningsgrupp, men är även medfinansiär och bistår med laborationsutrustning och utbildare i utbildningarna.

– Det här är en viktig satsning för infrastrukturen i norra Sverige. Den här typen av utbildningssamverkan behövs för den gröna omställningen och för branschens kompetensförsörjning, säger Johan Odelius som arbetar på LTU.

Utbildningarna är på 40 veckor och de aktuella yrkesgrupperna är bantekniker, signaltekniker samt kontaktledningstekniker.

– Som befintlig utbildningsanordnare för Yrkeshögskolan, har flera företag inom branschen varit i kontakt med oss och frågat om vi kunde tänka oss att starta järnvägsutbildningar här i Luleå. Norrbotten är i ett skede av stora omställningar med nya industrietableringar och behov av kompetens inom olika yrkesgrupper, både nu och i framtiden. Med järnvägsutbildningar i Luleå kan vi försörja inte bara Norrbotten, utan även hela norra Sverige, med utbildad personal. Vuxenutbildningens roll i kompetensutmaningen som råder är given, och vi är en spelare att räkna med, säger Nicklas Häggström, skolchef på Vuxenutbildningen i Luleå.

Det är MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan som beviljar/avslår alla sökta utbildningar oavsett vem utbildningsanordnaren är. Vuxenutbildningen utformar innehållet tillsammans med branschen, och kommer givetvis använda mycket av det kursinnehållet som Trafikverksskolan redan tagit fram och som används på utbildningarna i Ängelholm.

– Det finns en stor efterfrågan på utbildade järnvägstekniker så chans till arbete efter examen är mycket goda, avslutar Nicklas Häggström.

Total
0
Shares