Har du blåbetong hemma?

Blåbetong, även känt som blå lättbetong, tillverkades mellan 1929 och 1975. Det användes flitigt som byggmaterial i olika typer av byggnadsprojekt, inklusive höghus, småhus, villor och i det så kallade miljonprogrammet. De flesta av de bostäder som innehåller blåbetong återfinns idag i regioner som Mälardalen, Stockholm, Göteborg, Västerås, Jönköping och Borås. Det finns ungefär 400 000 bostäder i Sverige idag som använder blå lättbetong som byggmaterial.

Blå lättbetong innehåller radium, vilket genererar radon när det sönderfaller. Årligen orsakar radon cirka 500 fall av lungcancer i Sverige, och detta gör det till den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Eftersom blåbetong var ett utbrett byggmaterial mellan 1929 och 1975 finns risken att många hus innehåller detta material, och det kan vara nödvändigt med en radonmätning. Vid en sådan mätning utvärderas radonhalten i bostaden för att avgöra om den överstiger det rekommenderade gränsvärdet på 200 Bq/m³, vilket skulle utgöra en potentiell hälsorisk. 

Radonmätning ger svar. För att erhålla ett årsmedelvärde bör en radonmätning genomföras under eldningssäsongen, som sträcker sig från den 1 oktober till och med den 30 april, och pågå under minst två månader.

Om man har fastställt att de ökade radonhalterna är resultatet av blåbetong i huset, kan följande åtgärder vidtas för att minska radonexponeringen:

  • Förbättra ventilationssystemet.
  • Använd radontapet under tapetsering.
  • Överväg att avlägsna blåbetongen helt och hållet.

Den mest förekommande åtgärden vid ökad radonhalt är att öka ventilationen för att förbättra luftomsättningen.

Genom att utföra en gammamätning kan man fastställa om huset innehåller blå lättbetong. Denna radioaktiva betong avger gammastrålning, och för att utföra mätningen använder man en gammamätare som placeras mot väggen. Denna metod är högst effektiv och ger omedelbara resultat när det gäller identifiering av blåbetong och dess strålningsnivå. Det är vanligt att endast specifika delar av ett hus är konstruerade med blåbetong, därför är det av stor vikt att fastställa vilka områden som är berörda och även bestämma materialets exakta typ.

Relaterad infomation:
Radon messgerät

Total
0
Shares