Visionerna för Boden och Luleå har tagit form

Nu har de sammanfattande resultaten av de fyra teamen som arbetet med att försöka svara på frågan om hur Boden och Luleå ska kunna närma sig varandra både fysiskt och mentalt presenterats.

Nu är de färdiga – idéer för hur framtiden i Boden och Luleå och områdena däremellan skulle kunna se ut om de multidisciplinära team som medverkat i projektet Visioner: i norr fick bestämma. – Vi märker redan att nya samarbeten har tagit form tack vare projektet. Nu ligger utmaningen i att ta visionerna vidare i verkligheten, säger Anne-Lie Granljung, samhällsutvecklingschef på Luleå kommun.

Nu har de sammanfattande resultaten av de fyra teamen som arbetet med att försöka svara på frågan om hur Boden och Luleå ska kunna närma sig varandra både fysiskt och mentalt presenterats. Frågan är besvarad i en tid av tillväxt där befolkningen förväntas öka i takt med nya förväntade industrietableringar i de båda kommunerna.

Läs hela artikeln och de fyra teamens presentationer om projekt Visioner:i norr

Total
0
Shares