Klimatsmarta samtal när Viable Cities kom till Luleå

Foto: Ellen Vikman

I juni bjöd Luleå kommun tillsammans med klimatnätverket Viable Cities in till en workshop om kommunernas gröna samhällsomställning. Syftet med mötet var att förstå de utmaningar som kommunerna står inför och att kraftsamla tillsammans. Nu fortsätter arbetet med fler träffar under hösten.

På workshopen den 22 juni var representanter från Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå kommuner inbjudna. Även nationella myndigheter som Trafikverket, Boverket och Tillväxtverket samt regionerna och länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten var representerade. Workshopen leddes av Vanja Östman, processledare på det statliga forskningsinstitutet RISE, och en del av programledningen i Viable cities.

AnneLie Granljung, samhällsutvecklingschef på Luleå kommun lyfte behovet av att jobba på ett nytt sätt i och med de nya industrisatsningarna:

– Allt ljus är på oss just nu, alla myndigheter har utlysningar. Vi hinner inte med. Alla vill nå oss och det är mycket besök. Vi måste göra saker på ett nytt sätt.

Mötet ska skapa förståelse

Syftet med mötet var att skapa förståelse mellan kommuner å ena sidan och regionala och nationella myndigheter å andra sidan. För att skapa den förståelsen inleddes mötet med att representanter från de sex kommunerna fick samtala om vilka behov kommunerna har i den gröna omställningen.

– Jag upplevde att samtalet oss kommuner emellan var väldigt givande. Vi står inför likande utmaningar men ibland brett skilda förutsättningar. Jag tror på fördjupad samverkan inom området mellan oss kommuner men också mellan kommuner och myndigheter, säger Frida Lindberg sektionschef för plansektionen på Luleå kommun.

Efter kommunernas samtal byttes rollerna och de regionala och nationella aktörerna fick samtala och reflektera över kommunernas behov, medan kommunerna lyssnade. Rebecka Marklund på Energimyndigheten sammanfattade dagen så här:

– Det är så viktigt och nyttigt att träffas kring en fråga och dela perspektiv, erfarenheter och kunskap med varandra, för att tillsammans hjälpas åt att hitta lösningar. För ingen enskild organisation eller aktör kan lösa stora och komplexa samhällsutmaningar på egen hand, det måste vi hjälpas åt med.

Ansökningar tar mycket tid

En återkommande punkt hos kommunerna var de många utlysningar som myndigheter har. En utlysning består av pengar som kommuner kan söka för olika projekt, exempelvis för klimatåtgärder. Att göra en ansökan tar ofta mycket tid av kommunerna och projekten är ofta tidsbegränsade, kapaciteten för detta är ofta en begränsande faktor.

– Jag upplevde att mötet bland annat öppnade upp för behoven av ökat tvärsektoriellt arbete mellan de statliga myndigheterna för att kunna vara ett starkare stöd för kommunerna i samhällsomställningen i norra Sverige, säger Albert Edman, strateg på Viable Cities.

Sophie Forsberg Johansson är klimat- och miljöstrateg på Luleå kommun och tar med sig en positiv känsla från dagen.

– Vi skulle vilja att utlysningarna från olika myndigheter är bättre samordnade och harmoniserade. Efter samtalen känns det som att myndigheterna har fått bättre förståelse för kommunernas situation vid sökande av medel och jag hoppas att de tar med sig detta på ett eller annat sätt i sitt kommande arbete, säger hon.

Kunskapsseminarium i höst

Under hösten följs workshopen upp med två kunskapsseminarier om hållbar stadsomvandling och fortsatt arbete hos både kommuner och myndigheter.

– Nu ska vi arbeta vidare med hur vi skapar hållbara och klimatneutrala städer tillsammans. Kanske lite extra viktigt att vi krokar arm i norra Sverige. Efter samtalet har vi fått ansikten på varandra vilket jag tror kommer underlätta samverkan framöver. Efter den här dagen har vi fått nya kunskaper och insikter om våra likheter och olikheter och påbörjat viktiga samtal. Nu måste vi bara se till att det blir verkstad. säger Sophie Forsberg Johansson.

Total
0
Shares